feedburner
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

feedburner count

herey bodor

Ulah Kagok Nyaah

Didi: "Ceuk kuring mah mun mitoha teh ulah kagok nyaah, nya?" Dede: "Kumaha tea?" Didi: "Heueuh, pan kuring teh dibere anakna. Mun mere teh ulah anakna wungkul ... Sakalian jeung imahna, kebonna oge biayaan keur dahar sapopoena. Atuh kahayang teh deuih incuna jajanan unggal poe!" Dede: "Punten, nun. Ari sia eling?!" (Tetty Erhas - Bandung)

Ubar Sars

Evi: "Numutkeun panalungtikan, ayeuna geus aya ubar nu mujarab pikeun ngungkulan panyakit SARS." Wiwi: "Naon ngaran ubarna?" Evi: "Jukut." Wiwi: "Naha make jukut?" Evi: "Buktina, can aya kacaritakeun embe nu asup ka rumah sakit lantaran katarajang panyakit SARS."

Rumus

Dosen: "Ari saderek mecahkeun soal-soal matematika basa ujian, ngagunakeun rumus naon atuh? Nanya soteh pedah we dina lembar jawaban gaduh saderek mah eusina beda ti nu sejen." Mahasiswa: "Eksperimen, Pa. Abdi ngagunakeun rumus ... togel." Dosen: "Beu, ari tukang judi sok aya-aya bae!"


Ngagakgak

Keur ngagakgak seuri, bus teh laleur asup kana sungut. Puguh we kuring jadi gagalapakan bari calawak. Teu kungsi samenit laleur kaluar deui, tapi jadi dua. Sihoreng laleur nu cikeneh asup teh nulungan sobatna nu leuwih ti heula asup kana sungut kuring.


Paingan

Nana: "Naon sababna euy, Si Odi ditewak pulisi?"
Ajat: "Ah, teu pira, mantuan ngagotong kulkas nu Pa RT."
Nana: "Hor, naha make ditewak?"
Ajat: "Enya da nu dibantuanana bangsat!"
Nana: "Paingan atuh ..."


Numawi

Dina beus kota jurusan Cibiru-Kebonkalapa, hiji ibu-ibu nyarita ka Jang Kosim anu diuk gigireunana.
Ibu-ibu: "Aduh, Ibu mah Cep, taun ayeuna mani lieur, anu hiji asup ka SMP, anu hiji ka SMU!"
Jang Kosim: "Nya, wayahna bae Ibu, urang kedah sing sabar."
Ibu-ibu: "Ari Encep sabaraha hiji putra teh?"
Jang Kosim: "Numawi ... abdi mah bujangan keneh Bu."
Tiis
Oneng: "Na ... jeruk teh tiis-tiis teuing!"
Imas: "Meunang meuli iraha kitu?"
Oneng: "Kamari meulina mah, ngan diteundeun dina kulkas!"
Imas: "Nya heueuh atuh ari diteundeun dina kulkas mah tiis."
Oneng: "Aeh heueuh nya."
Teu Diitung
Suta: "Menta duit sarebu lima ratus!"
Naya: "Keur naon?"
Suta: "Nebus KTP."
Naya: "Naha?"
Suta: "Kamari, ceuk silaing, dahar di rumah makan nu anyar dibuka tea sanguna mah tara diitung. Naha geuning angger sanguna oge kudu dibayar. Tungtungna KTP we ditinggalkeun, keur boreh."
Naya: "Uing mah ngomong soteh ... sanguna teu diitung, lain teu dibayar!"
Suta: "Heueuh nya."
Ganda

Akang: "Kenging Akang naros?"
Eneng: "Kantenan."
Akang: "Ari Eneng teh nyalira keneh?"
Eneng: "Tos ganda ayeuna mah."
Akang: "Ganda ... campuran atawa putra-putri?"
Eneng: "Ganda kembang abdi mah."
Wesel

Hiji mojang mere surat ka pamuda anu bogoheun ka manehna, tapi wanina teh ngan ngaheureuyan wae. Kieu unina:
Lamun bogoh ngomong langsung, lamun era nyuratan. Tapi lamun ngaweselan leuwih ditarima.
Karaoke

Oded: "Barisa ngabarohongna teh ..."
Oyod: "Saha, Ded?"
Oded: "Eta, tempat-tempat karaokean."
Oyod: "Na kumaha kitu?"
Oded: "Cenah bisa karaoke sagala rupa, tapi geuning euweuh karaoke wayang!"
Oyod: "Maneh nu teu hideng atuh eta mah!"
Salah Sorangan

Safari: "Ayeuna mah beuki jarang budak sakola nu tuluy kuliah teh. Komo nu kuliah datang ka jadi sarjana mah."
Pupung: "Sigana, pedah ayeuna loba ... sarjana nganggur."
Safari: "Salah sorangan sarjana nganggur mah."
Pupung: "Salah sorangan kumaha?"
Safari: "Kieu geura. Sabab alesan manehna hayang kuliah teh ... tamba nganggur! Nya puguh, barang tamat jadi sarjana teh ... nganggur deui. Balik deui ka asalna!"
Di Hijir Ismail
Hayang sholat di Hijir Ismail, teu pareng ku pinuh-pinuh wae. Harita mah katingali kosong dua urangeun. Teu hararese sup waeh. Cong sholat sunnat dua rokaat. Sapanjang sholat, bulu punduk teh bet tingkaruniang. Aya naon, nya ...?
Rengse sholat, ret ka tukang. Gebeg ... Tukangeun, mayit mani ngabarugigag. Paingan atuh bujur teh mani asa aya nu nyomotan wae. Dasar, borangan teh hayoh dibekel ka tanah suci.
Korma
Diitung, aya duapuluh hiji macem korma di Arab teh. Aya korma nu sakilona tujuhratus rebu. Kuring meuli sakilo, bawaeun ka lembur.
Di lembur, siki korma nu mahal teh ku kuring dipelak. Tina sakitu puluh, sasiki nu jadi. Ayeuna geus sataun, tangkal korma jangkungna geus sapuluh senti.
Kuring gede hate bakal jadi jalma beunghar. Jaga, jaganing jaga bakal boga untung tina dagang korma nu dipelak ayeuna. Mangkaning sakilona tujuhratus rebu. Tong sirik, nya?
Mabok

"Ku naon teu milu piknik?"
"Ah, sok mabok dina beusna."
"Ari sok mabok mah, mawa keresek geura."
"Ah, basa eta ge mawa keresek sapuluh, angger we mabok!"
"Beu!"

Endah Kolot

Bi Endah keur ngajanteng sisi jalan nungguan beus. Lar aya angkot, kenekna gogorowokan, "Endah-Kolot ... Endah-Kolot!" cenah. Maksudna mah Bale Endah - Dayeuhkolot, "Bu, Kolot?" ceuk kenek deui bari nunjuk ka Bi Endah.
"Nyao siah, dasar kenek weureu!" ceuk Bi Endah bari ngacungkeun peureupna.

Kakara

"Halow, sareng saha ieu?"
"Ari ieu sareng saha?"
"Har, naha bet malik naros?"
"Puguh ieu teh nyobian telepon anyar, jadi sapencet-pencetna."
"Ih, dasar!"


Tutup Buku

Maleman Nisfu Syaban di masjid Al Imam.
"Ayeuna teh minangka tutup buku mun koperasi mah," ceuk Wa Didin.
"Nu urang mah sigana tekor bukuna teh," Mang Engkun mairan.
"Ku naon kitu?"
"Enya. Simpenan wajibna belang betong. Simpenan sukarela saeutik pisan. Ari hutang mah loba, da loba pamenta tea."
"Matak peuting ieu kudu ngadu'a, sugan we aya ... pemutihan."


Operasi Plastik

Si Emod keur ngelem ember plastik nu beulah. Lar Bi Emoh ngaliwat.
"Keur naon, Mod, mani husyu?" tanyana.
"Operasi plastik!" tembal Emod, sumanget.

Gede Bohong

Didin: "Sato naon nu gede bohong?"
Dadang: "Sato naon?"
Didin: "Sato hayam."
Dadang: "Na kumaha?"
Didin: "Geus puguh endog teh buleud lonjong, bebeja ka batur mah apan kotak-kotak-kotak!"
Dadang: "Heueuh, nya ..."

Gede Hate

Amin: "Naon pangna anjeun gede hate, yen cita-cita anjeun bakal kahontal?"
Uman: "Ah, najan teu gede hate ge pangrasa kuring, cita-cita kuring tangtu kahontal."
Amin: "Na naon cita-citana?"
Uman: "Hayang jadi ... rahayat leutik!"


Ngalindur

Abah: "Rek ka mana mawa pacul, Kabayan?"
Kabayan: "Rek sare di saung kebon, Bah."
Abah: "Geuning mawa pacul?"
Kabayan: "Sugan we abdi ngalindur. Kamari ge abdi ngimpi macul kebon, hanjakal teu nyandak pacul!"
Abah: "Na ari minantu aing!"

Komputer

Utad: "Jaman modern, nulis naskah masih make mesin tik, kuno!"
Ated: "Barabe, dua kali gawe!"
Utad: "Naha kitu?!"
Ated: "Make komputer mah lila, nulis heula kakara diprint!"
Utad: "Ari mesin tik?"
Ated: "Mun urang nulis, langsung ngeprint!"
Utad: "Bener oge nya!"
SUPIR NEGONG
Pulisi: "Nyaho teu, naon hartina letter S?"
Supir: "Terang Pa, teu kenging liren di dieu!"
Pulisi: "Heueuh naha atuh kalah eureun?"
Supir: "Nu mawi Pa, angkot ieu mah teu tiasaeun maca. Ku abdi sina maju ge kalah mugen. Saurna mah lebar ku panumpang - nu rupina sami deuih buta hurup - kanggo nambih-nambih setoran."
Pulisi: "Lah loba alesan ka dieukeun SIM!"
Supir: "Sim abdi? Mangga sim abdi mah. Upami Surat Ijin Mengemudi kakantun!"

KOMPUTER
Enya kahayang jelema mah moal aya tungtungna. Kuring ge ngalaman sorangan. Baheula hayang-hayangan boga komputer, ambeh lamun ngarang gampang. Tinggal diketik, teu sieun salah da gampang ngolahna. Teu siga ku mesin tik, mun salah teh ditip-ex. Sabot nungguan tip-ex garing teh ... ideuna leungit deui! Sering pisan kajadian siga kitu teh.
Ayeuna geus boga komputer, angger we bararingung. Teu bisa jongjon mun ngarang. Naha? Inget bae kana ... cicilan hutangna, da duitna meunang nginjeum basa meuli komputer teh. Inget bae kana ... listrik, da tangtu mayar listrik nambahan. Inget bae kana ... honor karangan nu sok telat datang. Jadi kudu kumaha?

LANGLAYANGAN
Si Agan budak Pa Nana ngadat menta dipangmeulikeun langlayangan. Pa Nana teu loba omong da keur ngobrol jeung Pa Trisna, song wae budakna dibere duit.
Teu sabaraha lila Si Agan datang deui bari ceurik.
Pa Nana: "Naha make ceurik, pan geus dibere keur meuli langlayangan?"
Si Agan: "Langlayanganana teu daek ngapung, euweuh angin!"
Pa Nana: "Montong leweh siah! Jung meuli anginna ka dituh ka Bang Amir tukang tambal ban!" (bari ngasongkeun duit receh).
Si Agan jeung Pa Trisna arolohok.

TEU BISA MASAK
Sanggeus dirapalan jeung geus disahkeun ku na'ib, balik ti masjid panganten awewe ngaku terus terang, "Ulah kaget nya Kang, abdi teh teu tiasa masak," cenah.
Salakina ngajawab: "Teu nanaon Nyai, sabab gajih Akang oge henteu cukup keur meuli pasakeunana."

UDUD
Aki Alwasim keur ngageret nimba bari udud roko keretek nu anyar diseungeut.
Incu: "Aki, tong nimba bari udud, bisi murag!"
Aki: "Moaaal ...!" (bareng jeung ngeclikna udud tina biwir Aki, ragrag ka sumur).
Incu: "Tuh nyaaa, ceuk uing ge!" (bari ngacir).
Aki: "Gara-gara sia ...!"


PEPERANGAN
Nini: "Keur arulin naon barudak?"
Andi: "Peperangan, Ni. Abdi janten komandan Amerikana. Edo, Eon, Edi jeung Eko janten prajuritna."
Nini: "Ari nu tiluan deui, jadi naon?"
Andi: "Entat, Entit, Entut mah janten prajurit pasukan ti Inggris."
Nini: "Oooh. Ari Si Topan jadi naon tah? Geuning ditenjo-tenjo teh bet nyempod bae di juru?"
Topan: "Abdi mah janten ... Sadam Husen-na."
Nini: "Na, Sadam Husen teh ... olol leho?"
Topan: "Api-api kumisna kituh, Ni!"


NAHA?
Toto: "Naha nya euy, tangkal kalapa nu kuring mah buahna tara aya nu kolot?"
Bubun: "Dihakanan bajing?"
Toto: "Ah, tara. Ngan duweganana sok dipupu!"
Bubun: "Nepi ka kiamat ge moal aya nu kolot, ari duweganana dipupu mah, seblu!"


NGALAMAR
Calon Mitoha: "Ari Ujang leres minggu payun bade ngalamar ka Si Nyai anak Bapa?"
Calon Minantu: "Atuh kantenan, Pa."
Calon Mitoha: "Nya ari kitu mah sae, ngan kade poho sarat-saratna kedah lengkep. Sapertos KTP, SIM, STNK, akte kelahiran, katerangan ti dokter, riwayat hidup, surat kelakuan baik ti pulisi, sareng eta we ... munding dua, duit genep puluh juta!"
Calon Minantu (tuluy nyingkah): "Geranatna mah tilu ge cekap nya, Pa?"
KARUNYA
Utad: "Kuring mah ngarasa karunya jeung sedih!"
Ated: "Na ku naon, kitu?"
Utad: "Beuheungna ditalian ku rante gede, terus dibebetot tepi ka nonggeng, emh sedih!"
Ated: "Heueuh, naon atuh?"
Utad: "Can puas tepi ka nonggeng, dibebedol deui tepi ka ragrag ka handap nu tungtungna ancur paburantak!"
Ated: "Sok bejakeun, na naon atuh?"
Utad: "Eta patung Saddam Husein, nu diancurkeun ku pasukan gabungan Amerika jeung Inggris."
Ated: "Sugan teh dulur maneh kamusibahan!"
KABITA
Encun: "Ku naon ari maneh, unggal lalajo telepisi dewek sok bari kumetap wae?"
Adut: "Kabita euy ... hayang ngajual!"
Encun: "Si, dasar tukang loak. Balik kaituh! Kuriak tipi dewek dipaling. Mangkaning meunang ngiridit, can lunas!"


TUKANG SUMUR BOR
Salaki: "Asa beuki ripuh bae usaha teh. Keur mah kurang pagawean, katurug-turug asa beuki rea bae saingan teh."
Pamajikan: "Na kumaha kitu, Kang?"
Salaki: "Dasar kurang gaul. Puguh ieuh, batur mah keur guyur, majar aya anu sok ngebor anyar jeung hade deuih, malahan mah pada nunggu-nunggu."
Pamajikan: "Eh ari Akang, eta mah lain tukang ngebor sumur siga Akang atuh. Tapi Inul Daratista si ratu ngebor tea, nu sok aya dina tv. Bisa ka sorangan teu gaul, bari manehna!"
Salaki: "Ke, ke ... na ari Si Inul usaha kana ngebor naon kituh?"
Pamajikan: "Menggeus ah, tanyakeun ka ditu ku sorangan!"
SARATNA NGOJEG
Momon: "Sigana ngeunah, mun ngajaran jadi tukang ojeg."
Yudi: "Geus cumpon acan sarat-saratna?"
Momon: "Saratna naon bae kitu?"
Yudi: "Sarat katilu, kudu boga SIM. Sarat nu kadua kudu tahan angin."
Momon: "Ari sarat nu kahiji naon kitu?"
Yudi: "Sarat nu kahiji mah kudu ... miskin! Mun beunghar mah poma ulah daek jadi tukang ojeg, mendingan jadi pemborong bae!"
INUL
Utad: "Ku naon pamajikan maneh kukulutus bae, Ted?"
Ated: "Parebut tv jeung dewek!"
Utad: "Ari kitu?"
Ated: "Pamajikan hayang lalajo Telenovela, ari dewek kagok keur lalajo Inul."
Utad: "Terus, sora naon nu ngagolombrang?"
Ated: "Seeng tibeubeut, kasenggol ku bujur Inul!"
Utad ukur seuri koneng, ngartieun.

HAYAM KUAT
Hayam bikang nyileungleuman endog sapuluh siki. Manehna meunang beja, lamun hayang kuat nyileungleum, kudu daek ngaloklok endog sapoe dua kali. Ku manehna diturut.
Beak poe ka lima, sanggeus endogna beak, manehna meunang beja, hayang kuat pisan mah ngadahar endog teh kudu campur madu. Ahirna manehna beger deui! Iraha nyileungleumna, nya?


ASUP ANGIN
Adut: "Ilaing ku naon, Men?"
Emen: "Teu ngeunah awak, euy. Sirah rieut, awak muriang. Jigana mah asup angin."
Adut: "Oh, dikerokan atuh asup angin mah, ngarah tereh cageur."
Emen: "Dikerokan mah geus dua kali, tapi angger awak asa tariris, muriang."
Adut: "Ari kitu, make naon ngerok tonggongna?"
Emen: "Nya make duit benggol!"
Adut: "Eueuh ... paingan atuh ari kitu mah. Kuduna mah ngerokna make duit lambaran lima puluh rebuan anyar. Moal gagal, pasti gancang cageur geura!"
Emen: "Kutan ...?"
RAHAYAT LEUTIK
"Para pajabat, unggal pidato teh ngajak ka urang sangkan menyatu," ceuk Dodot.
"Memang kudu kitu," ceuk Oyot.
"Lieur nu puguh mah ... Menyatu ... menyatu ... Mana dahareunana?"
Oyot melong bari ngahuleng.

UPRAT-APRET
Di Sakola Taman Kanak Kanak, Ibu Guru keur ngawurukan murid-muridna.
"Anak-anak kalau makan di rumah jangan selalu disuapin oleh orang tua, tapi harus bisa makan sendiri, ya!"
Salah saurang murid nu rada wanteran ngacungkeun leungeun.
"Ada apa, Nak?"
"Tapi Bu, kata Mamah kalau makan sendiri teh suka uprat-apret."

SPION
Si Ali anteng ngoprek motor nu mogok, keur kitu jol Si Oray.
"Keur naon Li siga nu sibuk?"
"Ieu Ray motor mogok teuing naonana!" ceuk Si Ali.
"Ke ... ke ... ke ... sigana bengsinna teu naek ieu mah!" Si Oray mairan.
"Naek kana naon?" ceuk Si Ali bari kerung.
"Enya naek kana spion!" tembal Si Oray bari ngaleos.
"Euh ... jurig teh hanas dibandungan," Si Ali kukulutus.

OVER DOSIS
Bapa: "Si Ujang ka mana?"
Ema: "Aduh Bapa, tulungan. Si Ujang teh over dosis. Tuh di kamar teu usik-usik!"
Bapa: "Hah, na ngadahar naon?"
Ema: "Dahar sangu loba teuing."
Bapa: "Lain over dosis nu kitu mah atuh ... kamerekaan. Dasar budak gembul!"


PANGALAMAN NGAJAR
"Kumaha pangalaman basa mimiti ngajar basa Inggris teh?" Pupung nanya.
"Ti mimiti oge, murid-murid teh geus bisa seuri. Basa kadua kali ngajar ge, sarua bisa seuri ku dewek teh," cekeng teh.
"Wah, hebat atuh."
"Hebat naonana? Basa mimiti pisan mah lain seuri pedah kuring pinter ngajar, tapi ... nyeungseurikeun kuring nu luut-leet kesang, ngeleper, sora nyoroscos gancang teuing ..."

LEBE
Ki Lebe: "Poe tadi mah tugas teh mani cape pisan. Atuda ngawinkeun limabelas pasangan, bari dumukna di lembur nu beda. Aeh, ngawinkeun genepbelas pasangan ketang!"
Mang Haji: "Cenah nyarios nu ngawitan tujuhbelas pasangan! Kumaha ari Ki Lebe?"
Ki Lebe (ngaharewos): "Pasangan nu ka tujuhbelas mah ... Uing kawin deui. Peuting ieu rek bulan madu."
Mang Haji: "Nyaan? Kacipta capena!"


KACA SPION
Momon: "Ku naon gegetret wae maneh teh, jiga nu bingung?"
Dudung: "Kaca spion mobil Pa Suta aya nu maling. Haduuuh ..."
Momon: "Nu kaleungitan batur, naha maneh nu bingungna?"
Dudung: "Eeeh ... dengekeun geura. Kaca spion mobil Pa Suta teh paranti dewek ngeunteung mun apel ka pembantuna!"
Momon: "Teuing atuh ari kitu mah!"
Deddy Mulyadi - Bangbayang

KERJA BAKTI
Dodo: "Minggu isuk kerja bakti."
Edoy: "Apan enggeus kerja bakti di Rw mah minggu kamari. Meresihan saluran air, lin?"
Dodo: "Enya. Tah minggu isuk mah meresihan wc."
Edoy: "Ey, di mana?"
Dodo: "Wc di imah kuring!"
Edoy: "Pek we ku sorangan!"


SEKSI
Daro: "Tenjo euy, aya awewe seksi ngaliwat!"
Didi: "Awewe seksi nanahaon, bitisna ge jiga tukang beca!"
Daro: "Maksud kuring ge awewe seksi keamanan!"
Didi: "Tah, teuing mun kitu mah!"


ASIN
Guru: "Cik, sato naon nu sok ngendog?" Toto: "Hayam." Titi: "Meri." Tata: "Asin." Guru: "Asin ...? Sato asin?" Tata: "Muhun. Geuning aya endog hayam, aya endog meri, aya oge endog asin!" Guru gogodeg bari mesem.


KAHURUAN
"Naon nu nyababkeun kahuruan?" tanya wartawan.
"Penyebabna keur ditalungtik," jawab pulisi.
"Penyebab kahuruan mah teu kudu ditalungtik sagala. sabab geus pasti ... seuneu!" Noni nyeletuk.


SARS
Nano: "Ni, ari mimitina SARS teh kumaha, mani dipikasieun ku balarea geuning?"
Neni: "Budak SD oge nyarahoeun atuh mimitina SARS mah!"
Nano: "Kumaha?"
Neni: "Mimitina SARS mah nya eta ... S!"
Nano: "Bedul teh!"

DOKTER
Aan: "Dokter nu sok mariksa anak, disebut dokter ...?"
Iin: "Dokter anak."
Aan: "DOkter nu mariksa kandungan disebut dokter ...?"
Iin: "Dokter kandungan."
Aan: "Dokter nu mariksa jalma gelo ..."
Iin: "Dokter gelo!"

BOBOGOHAN
Nyai: "Cik sing jujur, Kang. Kabogoh Akang teh abdi atawa awewe nu itu?"
Akang: "Sumpah, kabogoh Akang mah Nyai."
Nyai: "Ari awewe nu itu?"
Akang: "Eta mah ... pamajikan Akang!"
Nyai ngalenggerek.

HITUNG DAGANG
Wartawan: "Basa judi Togel bade diberantas, naha Bapa sabage pangusaha obat-obatan teu satuju kalayan ngajukeun surat protes sagala?"
Pangusaha obat: "Piraku saderek teu apal. Apan ari nu ngodeu teh sok lalieur mastakana. Ari nu lieur tea sok tuluy meser obat lieur, lin? Cobi, upami Togelna diberantas, otomatis nu jalangar baris ngurangan, alatan teu ngarodeu tea. Pon kitu deui, nu meser obat lieur baris ngurangan. Ka dituna mah ... pangusaha obat lieur moal henteu baris bangkrut!"
Wartawan: "Kahartos atuh ari kitu mah."

KA BULA KA BALE
Adun: "Don, cing naon hartina dina babasan kabula kabale?"
Odon: "Mun teu salah eta teh pihartieunana misalna dina hal pagawean anu hade anu goreng osok dipilampah bae."
Adun: "Pinter, maneh mah euy. Paingan atuh di dinya mah ibadah dipaju atuh kana kalakuan anu dilarang ku agama oge dipigawe."
Odon: "Kumaha uing we atuh euy."

Politikus
Pa Dede bangun reueus nembongkeun incuna nu orok keneh. "Wah, Pa. Ditingal tina sorot panon mah pigagaheun, aya bakat janten jendral geura," Pa Momo muji. "Pananganana mani parigel kitu, sigana mah kana bisnismen nu kieu mah," Pa Yoyo mairan. "Salah kabehanana ge," tembal Pa Dede. "Tingal geura, najan geus ngompol ge angger we sura-seuri teu euleum-euleum, nu kieu mah, jagana teh bakal jadi ... politikus!" Nu ngadenge sareuri.

PUTRA JENDRAL
Jang Isud wawanohan jeung hiji lalaki, basa manehna keur kukulintingan di kota.
Isud: "Dupi linggih teh di mana?"
Joni: "Abdi di Jalan Pahlawan."
Isud: "Oh, putrana Jendral panginten nya."
Joni: "Ke, naha?"
Isud: "Apan pahlawan."
Joni: "Kumaha dinya bae..."
Persib

Hayam: "Cing Ung, kunaon eleh wae Persib teh?"
Maung: "Nya heueuh...! bulu aing dijual ka bule!. Kawalat siah!"
Hayam: "Ari kitu?"
Maung: "Aing jadi kieu!?....paehan sakalian atuh!"
Beurit: "Eudeuh-eudeuh...."

TUGAS

Adun: "Don, tugas uing tepi ka ayeuna teh geus tilu puluh opat taun lilana. Ku kituna uing mah rek istirahat we lah!"
Odon: "Meureun, meunang pangsiun nya ari pangalamanana geus puluh-puluh taun kitu mah."
Adun (bari nyerengeh): "Nyeta, hanjakalna teh teu meunang pangsiun euy ... da ... pangalaman tilu puluh opat taun soteh ngurus anak pamajikan. Tah anu pangpandeurina teh ... ngawinkeun anak anu bungsu tea. Beres we."
Odon: "Si, sugan teh pangalaman digawe, siah."

BLEK
Kabayan: "Bener, nya, basa Inggris jeung basa Sunda, mani lalawanan pisan."
Nolednad: "Lalawanan kumaha?"
Ć Kabayan: "Kecapna sarua tapi hartina mani beda pisan."
Nolednad: "Kecap naon?"
Kabayan: "Kecap 'blek'."
Nolednad: "Hartina?"
Kabayan: "Dina basa Inggris mah blek teh hartina hideung."
Nolednad: "Ari dina basa Sunda?"
Kabayan: "Dina basa Sunda mah blek teh hartina ... bodas."
Nolednad: "Ceuk saha blek hartina bodas?"
Kabayan: "Ceuk bukti! Buktina, unggal uing ka warung meuli kurupuk blek, unggal dibere kurupuk bodas. Jadi jelas, ari blek teh hartina bodas!"

HIKMAH
Uduy: "Geuning jaman moneter teh gede hikmahna. Loba bakat terpendam anu kagali."
Abun: "Contona?"
Uduy: "Anak kuring contona. Bakatna kagali ... bisa nyanyi di parapatan jalan raya."
Irvan Gemilang


GELO
Anak Pejabat: "Pih, ari nu disebat jalmi normal teh nu kumaha?"
Pejabat: "Nu bisa ngabedakeun mana nu bener mana nu salah."
Anak Pejabat: "Ari kitu mah Papih teh gelo atuh nya?"
Pejabat: "Naha?"
Anak Pejabat: "Da lamun Papih normal mah moal korupsi!"
Pejabat (ngagerentes): "Enya kitu aing teh teu normal ...?"

Ngarah Jangkung

Neneng: "Lamun hayang jangkung kudu kumaha, nya?" Herlina: "Cobaan we ngurab iwung." Neneng: "Pernah eta oge nyobaan, tapi asa angger wae." Herlina: "Euh, mun kitu mah geus teu mempan sigana." Neneng: "Jadi kudu kumaha?" Herlina: "Ayeuna mah, cobaan we ngurab pager, ari iwung geus teu metu mah!" Neneng: "Maneh mah, hanas rek diamalkeun."
Bogoh Ka Vespa

Jaman ayeuna mah loba 'cekom' alias 'cewek komersil'. Teuing saha nu ngamimitian mere istilah kitu. Tapi teu salah-salah teuing.
Harita keur di rental komputer. Kurunyung Si Encep datang naek vespa. Tuluy ka jero. Teu pati lila, jam kursus komputer anggeus, barudak awewe nu kursus kalaluar. ABG keneh, kakara SMU kelas dua.
Kuring keur ngobrol jeung Si Encep di luar. Barudak awewe langsung tinglalieuk kana ... vespa antik Si Encep.
"Vespa saha eta, A?" Neneng nanya ka kuring.
"Ieu teh, nu A Encep," kuring nuduhkeun.
"Ku naon kitu, Neng?" Si Encep ngaheureuyan. "Bogoh ka vespa abdi? Sok wae ... tumpakan!"
Si Neneng langsung jamedud.0 komentar:

Posting Komentar